Historie

De wortels van de confrèrie du savoir-vivre d’Amsterdam / Genootschap ‘t Paaltje liggen in Sancerre, waar in 1962 de toenmalige burgemeester van Markelo, jhr.mr. De Beaufort, door een vriend van hem, Generaal Gips, gesuggereerd werd een jumelage te organiseren tussen Markelo en Sancerre.

Sancerre was welbekend bij de Generaal omdat hij hier zijn Generale Staf onderbracht tijdens oefeningen van Nederlandse militairen in La Courtine. Deze jumelage (verbroedering) die gerealiseerd werd door uitwisseling van Sancerrenaren en Markeloërs, heeft tot op heden stand gehouden.

Wellicht is dit versterkt doordat Markeloërs werden uitgenodigd op de jaarlijkse confrériefeesten van het plaatselijk wijngenootschap: Het in 1960 opgerichte ‘Chevaliers du Cep de Verdigny-en-Sancerre’. Deze confrérie houdt tweemaal per jaar een Chapître (Kapittel). Gedurende dit Chapître worden er nieuwe leden geïnstalleerd na het doorlopen van een ceremonie. Mannen worden chevalier, vrouwen dame d’honneur. Generaal Gips was een van de eersten die tot chevalier werd geslagen.

Deze Chapîtres kenmerken zich verder door hun culinaire inslag zodat ze een ontmoetingsplaats worden van mensen die van het goede leven houden. Het is gebruikelijk om op deze Chapîtres ook andere confréries uit te nodigen.

Tijdens een Chapître van Sancerre in 1993 kwamen wij in gesprek met een uitgenodigde confrérie uit Sully sur Loire. Men vroeg ons van welke confrérie wij kwamen. Omdat we de winter daarvoor tijdens een etentje en op instigatie van onze Franse vrienden een eigen confrérie hadden “opgericht” genaamd: Genootschap ‘t Paaltje, gaven wij dat als antwoord en werden wij uitgenodigd hun Chapître te bezoeken. Aldaar werden wij welkom geheten met nog 39 andere Broederschappen uit Frankrijk en België.

Na een optocht door Sully-sur-Loire, waaraan alle confréries deelnamen, werd aan de leiders van elke confrérie gevraagd één voor één het podium te beklimmen om iets over hun genootschap te vertellen. Wij waren nummer 40 en er was dus enige tijd om iets te verzinnen over onze confrérie. Het werd toen: confrèrie du savoir-vivre d’Amsterdam / Genootschap ‘t Paaltje.

Wij feesten ter ere van de nieuwe haring en de korenwijn. In algemene zin is de doelstelling van het genootschap uiting en invulling te geven aan de goede dingen van het leven. Ons Kapittel wordt gehouden in het voorjaar zodra de nieuwe haring er is (eind mei/begin juni) en op de tweede zondag in december. Ons eerste Kapittel hebben wij georganiseerd in 1995. Toen werd ook het tenue ontworpen: zwart met rood en de drie Andreas-kruizen op de rug.

Zo is het gekomen en zo is het gegaan.

Gerrit Jan Wanrooy, Dick Havenaar, Ronald Vingerhoed, Gerrit Post en Reni de Haan

Comments are closed.